ngay thanh minh nam 2013 nham ngay nao (am lich)?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


5 Answers

up vote 0 down vote
người nói 24 tháng 2, người nói 25 tháng 2 âl vậy thì Thanh Minh thật sự là ngày nào mới đúng. Coi trong lịch thì 24 tháng 2 âl lại là ngày sát chủ. Ngày 25 tháng 2 lại là hắc đạo đã là Thanh Minh thì còn ngày sát chủ với hắc đạo thì có nên bốc mộ hay động thổ mai táng không vậy? Xin cám ơn nhiều
link | flag
up vote 0 down vote
ngay 24 thang 2 den ngay may la het thanh minh mong cac bac chi giup em cam on nhieu
link | flag
up vote 0 down vote
ngay 4/4/2013 tuc la ngay 24/2 am lich la chinh xac
link | flag
up vote 0 down vote
ngày 4/4/2013 tức 24 tháng 2 âm lịch
link | flag
up vote 0 down vote
25/2
link | flag

Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

1.9550859928131