trái đủng đỉnh ngâm rượu uống có công dụng gì không?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


1 Answers

up vote 0 down vote
trái cây đủng đỉnh ngâm rựu khoãn 10 ngày là dùng được, bạn nên uốn trước khi ăn cơm tối khoãn 10 phúc chùng 1 ly. bạn dùng liên tục trong vòng 15 ngày sẽ thấy công hiệu. bài thuốt này mình đã uốn và thấy công hiệu rất tốt. bạn nên tự động đi tìm hoặc hỏi mua trái dủng đỉnh đang chính đỏ về rửa sạch để cho ráo nước sao đó đem ngâm với rựu trắng, bạn nên dùng thường xuyên sẽ thấy rất hiệu quả, chúc bạn nhiều sức khõe.
link | flag

Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.057322978973389