Giúp mình với...please!!!! phần mềm 3d album cs 3.29?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


1 Answers

up vote 0 down vote
Mình giải nén xong vô thư mục setup cài mà ko cài được,chỉ thấy file setup.vexe,bấm vô file setup.vexe thì ko cài được.mấy bạn nào biết chỉ mình với.gửi mail cho minh wa đia chỉ thanhhung_20061984@yahoo.com.vn nhé! Mình xin cảm ơn
link | flag

Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.10785794258118