Giai bai tap Vat ly lop 8 (SBT)?

up vote 0 down vote favorite

Can you answer this question?


3 Answers

up vote 0 down vote
chung minh 1 vat co the ko co co nang nhung luc nao no cung co nhiet nang
link | flag
up vote 0 down vote
mot binh thong nhau chua nuoc bien. nguoi ta do them xang vao mot nhanh. hai mat thoang o 2 nhanh chenh lech nhau 18mm tinh do cao cua cot xang. cho biet trong luong rieng cua nuoc bien la 10300N/m3 va cua xang la 7000N/m3
link | flag
up vote 0 down vote
một ô tô chuyển động trên chặng đường gồm 3 đoạn liên tiếp cùng chiều dài .Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là v1=12m/s,v2=8m/s,v3=16m/s.Tính vận tốc trung bình của otoo trên cả chặng đường
link | flag

Your Answer

 
 
 
 
 


Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.

0.057780981063843